Ич який! Новий правопис вступив в дію

Ич який! Новий правопис вступив в дію

Від сьогодні, 3 червня, офіційно почала діяти нова редакція Українського правопису.

Але це не означає, що треба писати лише по-новому: певний час буде тривати перехідний період. Хоча скільки саме – поки  невідомо. 

Інститут мовознавства імені Олександра Потебні опублікував повний текст нової редакції Українського правопису, а УП.Життя відібрали найцікавіші зміни. До речі, є зміни у написанні слів, які обов’язково використовувати, а є зміни, які дозволяється вживати або ж користуватися старим правилом.

Проєкт

По-новому пишуться слова проєкт і проєкція: так само як ін’єкція, траєкторія, об’єкт та інші слова з латинським коренем -ject-.

Дікенс

Буквосполучення ck, що в англійській, німецькій, шведській та деяких інших мовах передає звук [k], відтворюємо українською буквою к. Дікенс, Те́керей, Бе́кі  пишеться без подвоєння приголосних -кк-.

Мінісукня, експрезидент, топменеджер

Разом пишуться слова з першим іншомовним компонентом, що визначає кількісний (вищий від звичайного, дуже високий або слабкий, швидкий і т.ін.) вияв чого-небудь: архі-, архи-, бліц-, гіпер-, екстра-, макро-, максі-, міді-, мікро-, міні-, мульти-, нано-, полі-, преміум-, супер-, топ-, ультра-, флеш-.

Наприклад, архіскладнúй, гіпермáркет, екстраклáс, макроеконóміка, мікрохвúлі, мультимільйонéр, преміумкла́с, супермáркет, топмéнеджер, топмодéль, ультрамóдний, флешінтерв’ю.

Також разом пишуться слова з першим іншомовним компонентом анти-, контр-, віце-, екс-, лейб-, обер-, штабс-, унтер-: антивíрус, контрудáр, віцепрем’є́р, віцекóнсул, ексчемпіо́н, ексмінíстр, експрезидéнт, лейбгвардíєць, лейбме́дик, оберма́йстер, оберофіцéр, оберлейтенáнт, оберпрокурóр, штабскапіта́н, унтерофіце́р, але за традицією контрадмірáл.

Пів години, пів Луцька

Невідмінюваний числівник пів зі значенням «половина» з наступним іменником – загальною та власною назвою у формі родового відмінка однини пишеться окремо: пів áркуша, пів годúни, пів відрá, пів мíста, пів огіркá, пів óстрова, пів я́блука, пів я́щика, пів я́ми, пів Єврóпи, пів Кúєва, пів Украї́ни.

Якщо ж пів з наступним іменником у формі називного відмінка становить єдине поняття і не виражає значення половини, то їх пишемо разом: півáркуш, пíвдень, півзáхист, півкóло, півкýля, півмі́сяць, півóберт, півовáл, півострів.

Донський, Трубецький

 

Прикметникові закінчення російських прізвищ -ой передаємо через -ий: Донськúй, Крутúй, Луговськúй, Полевúй, Соловйо́в-Сєдúй, Боси́й, Трубецькúй, але – Толстóй.

Священник

Подвоєння приголосних як наслідок їх збігу відноситься тепер і до слова священник (як письменник), яке було винятком і писалося з однією -н-.

«Жигулі» і «жигулі»

З великої літери пришуться назви товарних знаків і марок виробів: Автомобілі марки «Жигулі» вироблялися з 1970 по 2014 рік.

Але якщо ці назви вживаються як загальні назви – пишуться з малої букви, наприклад: Він приїхав на старих обшарпаних «жигулях».

Мережа «Фейсбук» і твітер

Назви сайтів без родового слова пишуться з малої букви: тві́тер, ґуґл. Назви сайтів з родовим словом пишуться з великої букви та в лапках: мережа «Фейсбу́к», енциклопе́дія «Вікіпе́дія».

Назви сайтів, ужиті як назви юридичних осіб, пишуться з великої букви та без лапок: РНБО ввела санкції проти Яндекса.

Гулліве́р і Ґулліве́р

У прізвищах та іменах людей іншомовного походження допускається передавання звука [g] двома способами: шляхом адаптації до звукового ладу української мови – буквою г (Вергі́лій, Гарсі́я, Ге́гель, Гео́рг, Ге́те, Грегуа́р, Гулліве́р) або шляхом імітації іншомовного [g] – буквою ґ (Верґі́лій, Ґарсі́я, Ге́ ґель, Ґео́рґ, Ґе́те, Ґреґуа́р, Ґулліве́р і т. ін.).

Аудієнція й авдієнція

У словах, що походять з давньогрецької й латинської мов, буквосполучення -au- звичайно передається через ав: автенти́чний, автобіогра́фія, автомобі́ль, а́втор, авторите́т, автохто́н, ла́вра, Авро́ра, Маврита́нія, Павло́.

У запозиченнях із давньогрецької мови, що мають стійку традицію передавання буквосполучення -au- шляхом транслітерації як ау, допускаються орфографічні варіанти: аудіє́нція і авдіє́нція, аудито́рія і авдито́рія, лауреа́т і лавреа́т, па́уза і па́вза, фа́уна і фа́вна.

Міф і міт

Буквосполучення -th- у словах грецького походження передаємо звичайно буквою т: антоло́гія, антрополо́гія, апте́ка, а́стма, бібліоте́ка, католи́цький, теа́тр, тео́рія, ортодо́кс, ортопе́дія, Амальте́я, Промете́й, Те́кля, Таї́сія, Теодо́р.

У словах, узвичаєних в українській мові з ф, допускається орфографічна варіантність на зразок: ана́фема і ана́тема, дифіра́мб і дитира́мб, ефі́р і ете́р, ка́федра і кате́дра, логари́фм і логари́тм, міф, міфоло́гія і міт, мітоло́гія, Агата́нгел і Агафа́нгел, Афі́ни і Ате́ни, Борисфе́н і Бористе́н, Демосфе́н і Демосте́н, Ма́рфа і Ма́рта, Фесса́лія і Тесса́лія та ін.

Ич!

Деякі слова мають варіанти з голосним і та и: і́рій і и́рій, і́род і и́род (у значенні – дуже жорстка людина).

-И- пишемо на початку окремих вигуків (ич!), часток (ич який хитрий), дієслова и́кати (вимовляється и замість і) та похідного від нього іменника и́кання.

И на початку слова також пишеться в деяких загальних і власних назвах, що походять із тюркських та інших мов, відповідно до їх вимови в цих мовах: ийбе́н, ир, Ич-оба́, Кім Чен Ин

Радості та радости

Іменники на -ть після приголосного, а також слова кров, любо́в, о́сінь, сіль, Русь, Білору́сь у родовому відмінку однини можуть набувати як варіант закінчення -и: гі́дности, незале́жности, ра́дости, сме́рти, че́сти, хоро́брости; кро́ви, любо́ви, о́сени, со́ли, Руси́ , Білору́си.

Дияконеса

В новому Українському правописі закріплені фемінітиви.

Іменники на означення осіб жіночої статі утворюються від іменників чоловічого роду за допомогою суфіксів -к-, -иц-(я), -ин-(я), -ес- та ін.

Найуживанішим є суфікс -к-, бо він поєднуваний з різними типами основ: а́вторка, диза́йнерка, дире́кторка, реда́кторка, співа́чка, студе́нтка, фігури́стка та ін.

Суфікс -иц-(я) приєднується насамперед до основ на -ник: верста́льниця, набі́рниця, пора́дниця та -ень: учени́ця.

Суфікс -ин-(я) сполучається з основами на -ень: кравчи́ня, плавчи́ня, продавчи́ня, на приголосний: майстри́ня, філологи́ня; бойки́ня, лемки́ня.

Суфікс -ес- рідковживаний: дияконе́са, патроне́са, поете́са.


Бажаєте читати першим найважливіші новини Луцька та Волині? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Facebook, Google+ та Instagram.

Залишити коментар
#БудьПершим — підписуйся на нас у соцмережах:
Попередня новина Зберігайте спокій і пильнуйте: в СБУ прокоментували масові «замінування»
Наступна новина Продають останні акційні квартири в ЖК «Юпітер». Лишилося 10 днів
Останні новини
Схожі новини